Skip to main content
x

1A - Aanvulling Hoofdvakken / Technische activiteiten

Deze studierichting wordt ingericht in de eerste graad van onze school. Ontdek de andere studierichtingen van onze eerste graad: overzicht eerste graad

 

  • Je hebt interesse voor techniek binnen de wereld van metaal en elektriciteit.
  • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.
  • Je behaalde goede resultaten in de basisschool, vooral in rekenen.

 

  • In het extra lesuur wiskunde krijg je bijkomende leerstof.
  • In de lessen technische activiteiten leer je vanuit probleemsituaties zoeken naar een creatieve oplossing.

 

  • De technologische evolutie interesseert mij.
  • Ik ben graag theoretisch én praktisch bezig.
  • Ik heb aanleg voor wetenschappen en wiskunde.
Aantal uur per vak 1ste jaar
Nederlands 1
Frans 1
Wiskunde 1
TA 2
Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4
Totaal 32