We zorgen voor een vaste dagindeling waarin aandacht wordt besteed aan zowel studie als ontspanning. Het internaat wil een studie-bevorderend klimaat realiseren met een intensieve studiebegeleiding. Hier hechten wij als team veel belang aan en we stimuleren elk individu om het beste uit zichzelf te halen.

Alle internen studeren in de studiezaal onder begeleiding van de opvoeders. Deze controleren dagelijks de agenda’s op taken, toetsen en eventuele nota’s. Waar nodig proberen ze een efficiënte studiemethode aan te leren door het geven van studietips. Overhoren is mogelijk tijdens de bijkomende avondstudie. De opvoeders volgen de schoolresultaten op via Skore (een online puntenboekje) en passen aan de hand van deze resultaten de studie aan op maat van elke intern. Dus doe je best en je wordt beloond!

Wanneer de leerstof onvoldoende gekend is, kan er extra avondstudie voorzien worden.

De opvoeders trachten de jongeren zo optimaal mogelijk te begeleiden en hulp te bieden in de mate van het mogelijke.

Een korte impressie van onze dagindeling:

07u30: Internen worden gewekt met muziek

08u00: Iedereen staat klaar aan de deur, fris gewassen, om naar de eetzaal te vertrekken

08u30: Internen vertrekken naar school

16u45: De internen melden zich aan in de refter en krijgen een 4-uurtje

17u30: Eerste studie voor iedereen

18u30: Avondeten

19u00: Afwassen en ontspanning (vrij naar buiten op de speelplaats)

19u30: Tweede studie voor alle internen ASO/TSO vanaf het 3e jaar & voor het 6e jaar BSO

20u30: Einde tweede studie en ontspanning voor iedereen. Ook mogelijkheid om te sporten onder
            begeleiding van een opvoeder tot 21u15

21u00: Iedereen gaat naar de slaapzaal. Hier kan men douchen, tv kijken, samen op de kamer
            zitten indien dit rustig verloopt, etc.

21u30: Internen van het 1e tot en met het 3e jaar gaan naar hun kamer

22u00: Internen vanaf het 4e jaar gaan naar hun eigen kamer. Licht uit bij de jongere
            internen

22u30: Alle lichten uit