Skip to main content
x

3de graad / Latijn - wiskunde

Interessegebied: STEM

 

Vooropleiding
 • Vierde jaar Grieks – Latijn - optie wiskunde.
 • Vierde jaar Latijn - optie wiskunde.
Je toekomst
 • Een academische bachelor- en masteropleiding in de ingenieurswetenschappen, rechten, geneeskunde …
 • Een professionele bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs …
Jouw profiel
 • Je wilt de Latijnse taal, literatuur en cultuur bestuderen aan de hand van authentieke Latijnse teksten.
 • Die rechtstreekse confrontatie met het gedachtegoed uit de Oudheid helpt je de huidige samenleving beter te begrijpen.
 • Je leert daardoor kritische vragen stellen.
 • Je hebt bovendien een uitgesproken aanleg en een theoretische belangstelling voor wiskunde.
 • Je wilt redeneermethodes ontwikkelen om zelfstandig en creatief een probleem op te lossen.
 • Je verneemt meer over toepassingen van de wiskunde in andere vakgebieden.
 • Je maakt kennis met een brede waaier van de subdisciplines van de wiskunde: analyse, meetkunde, getallenleer, kansberekening en statistiek.
Profiel van de richting
 • De studierichting Latijn - wiskunde biedt leerlingen een grondige abstract-analytische en probleemoplossende wiskundige en taalkundige vorming.
Waarom deze richting?
 • Je bent geïnteresseerd in cultuur en in de Latijnse cultuur in het bijzonder.
 • Grammaticale principes heb je snel door en je kan ze ook vlot toepassen.
 • Je hebt een sterk wiskundig inzicht, gezien je resultaten.
 • Je lost graag (wiskundige) problemen op.
 • Je werkt nauwkeurig en doortastend.
 • Je wilt na het secundair onderwijs verder studeren.