Skip to main content
x

Hulp bij het leren

Je staat er als leerling niet alleen voor als het op studeren aankomt. Samen met de klassenleraars sta je tijdens verschillende sessies stil bij je eigen studiemethode. Je klasleraar treedt op als coach en doet je reflecteren over je talenten, motivatie en je eigen leerstijl. Je leert ook hoe je doeltreffend noteert, schematiseert en plant.

Niet enkel je klassenleraar gaat met jou aan de slag, ook binnen de verschillende vakken krijg je studietips om je eigen leren in handen te nemen en vooruitgang te boeken. Je staat ook regelmatig stil bij toetsen en examens aan de hand van een foutenanalyse.

Ken jij je leerstijl?