Daarna kies je voor een abstracte, theoretische vorming, een praktische richting met rechtstreekse voorbereiding op

het beroepsleven of een tussenvorm.

.

Ik wil een brede algemene vorming.

Ik kan kennis verwerven op een theoretische, abstracte manier.

Ik heb een ruime belangstelling.

Ik wil na het secundair onderwijs een professionele of academische bachelor of master behalen

theoretisch

Ik wil al doende een specialist in een vak worden.

Ik wil mijn praktische vaardigheden aanscherpen, onder meer via stages in het bedrijfsleven.

Ik wil na het secundair onderwijs gaan werken.

praktisch

Ik wil een brede theoretisch – technische vorming.

Ik wil vanuit concrete problemen theoretische kennis verwerven.

Ik wil mijn praktische vaardigheden aanscherpen, indien mogelijk via een stage in het bedrijfsleven.

Ik wil na het secundair onderwijs een professionele of academische bachelor of master behalen of een certificaat Se-n-Se (Secundair na Secundair).

theoretisch &

 praktisch