Graden en leerjaren

  • De eerste graad bestaat uit het eerste en het tweede jaar van het secundair onderwijs. Je leert er je eigen mogelijkheden beter kennen.
  • De tweede graad omvat het derde en vierde jaar van het secundair onderwijs. Hier starten de onderwijsvormen waarin je een specifieke studierichting kunt volgen. Je kiest nu een richting die het best past bij je mogelijkheden.
  • De derde graad bestaat uit het vijfde en zesde jaar. Hier kies je een afstudeerrichting die je voorbereidt op het hoger onderwijs of op het beroepsleven. Deze graad heeft na sommige studierichtingen nog een specialisatiejaar.

Onderwijsvormen

De tweede en derde graad is opgedeeld in een aantal studiegebieden.

 

Kiezen in 3 stappen

Na de eerste graad moet je een duidelijke keuze maken. Deze keuze heeft invloed op de richting die je zult volgen in de derde graad. Je kiest ook telkens voor twee schooljaren. Het is dus belangrijk om je keuze goed te overwegen. We raden je aan om deze drie stappen te volgen.

STAP 1 Eerst kies je het interessegebied dat het best bij je past.
STAP 2 Daarna kies je voor een abstracte, theoretische vorming, een praktische richting met rechtstreekse voorbereiding op het beroepsleven of een tussenvorm.
STAP 3 De laatste keuze die je dan moet maken, is de juiste studierichting.