Stagerichtlijnen ivm de te volgen procedure

Voor een vlot verloop van de stage hebben we de algemene stagerichtlijnen hieronder kort samengevat.