Alles begint met de motivatie van de leerling, het geloof in zichzelf als een getalenteerd iemand, iemand die respect verdient. Daarom bieden we aan de klassenleraars eerst  de gelegenheid om die positieve kanten van de leerlingen te ontdekken en bespreekbaar te maken in de klas in een vertelsessie. We vragen om die gegevens ook te noteren om in de eerste klassenraad aan de andere collega’s te vertellen.  Daarnaast is het zeker van belang dat we samen met de leerlingen kijken naar de studierichting zelf. Wat kunnen ze in deze richting leren, welke doelen moeten bereikt worden… ? Daarvoor hanteert iedere klassenleraar een profiel van de specifieke studierichting.  De bundels stippelen verder een traject uit om het de leerlingen zo gemakkelijk mogelijk te maken om deze doelen te bereiken (= de juiste context).