Een volgende stap in het proces van leren leren is de vraag of alle leerlingen ons wel verstaan? Begrijpen ze alle woorden, die wij gebruiken? Weten ze altijd hoe ze aan een bepaalde opdracht moeten beginnen?

Reeds vanaf de eerste graad werken we in deze scholengemeenschap met lijsten van schooltaalwoorden (smartschool) en volgens het principe van OVUR.

In de derde graad gaan we er al vanuit dat ze uit andere informatiebronnen (bv. het internet) kunnen leren. Weten ze hoe ze met die info moeten omgaan? Hoe ze dit best samenvatten?... Ook dat is een belangrijk onderdeel in het leerproces.