In de juiste context
water

“Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven” (Afrikaans spreekwoord)

‘Talent in actie krijgen’ vraagt om de juiste leercontexten