Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
-    het leren en studeren,
-    de onderwijsloopbaan,
-    de preventieve gezondheidszorg,
-    het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.
Enkel als een leerling erom vraagt of ermee instemt, zal het CLB hem/haar begeleiden.

Onze school wordt begeleid door het VCLB West-Limburg (afdeling Herk-de-Stad), Zoutbrugstraat 5, 3540 HERK-DE-STAD.
                                                                                                                                   Telefoon: 013 55 46 56. E-mail: herk@vclblimburg.be

Openingstijden:
-     op maandag van 8.30 tot 12.00 uur
-     op andere werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uurCLB
-     tijdens de herfst- en de krokusvakantie
-     twee dagen in de kerstvakantie (worden in de pers aangekondigd)
-     in de zomervakantie tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus
-     tijdens het oudercontact van de school