• Sint Martinusscholen met twee campussen
    • campus Ursula
    • campus Amandina

 

  • Eén ouderraad, twee schoolraden (maar samen), één medezeggenschapscollege