• ouderraadBrug tussen ouders en school
  • Goede samenwerking
  • Advies aan de school
  • Op de hoogte blijven van het schoolgebeuren
  • Altijd in algemene termen, nooit over specifieke gevallen