Via deze links kan je het schoolreglement nalezen.

Schoolreglement 2017-2018