top of page
IMG_4723.JPG

internaat

Ben je tussen 12 en 18 jaar en wil je graag samen met vrienden opgroeien? Woon je wat verder af en koos je toch voor onze school? Heb je nood aan structuur en begeleiding? Dan is ons internaat misschien wel iets voor jou.

Samenwerking met de school

Een goede communicatie en dialoog tussen de internen, met opvoeders, ouders, school en eventueel andere begeleiders is voor ons van heel groot belang.

Onze opvoeders onderhouden regelmatig contact met je leerkrachten (via Smartschool, klassenraad...) om je studieresultaten op te volgen en je beter te kunnen helpen met planning, organisatie en “leren leren”.

Uiteraard is het voor ons heel belangrijk om een goede band te onderhouden met je ouders.

We steken dan ook tijd en energie om met hen in dialoog te gaan, over hoe je het bij ons doet, over wat er allemaal staat te gebeuren de komende weken...

Ouders kunnen ons internaat ook op Facebook volgen om te ontdekken wat wij allemaal samen doen.

Communicatie met ouders

bottom of page