top of page

HO

5/6 Industriële wetenschappen

Profiel
studierichting
 • Deze studierichting geeft een ruime wiskundige, wetenschappelijke en abstract-theoretische vorming.

 • De vakken fysica, chemie, elektriciteit, mechanica en automatisatie worden theoretisch benaderd en wiskundig onderbouwd.

 • Je maakt kennis met een brede waaier van de subdisciplines van de wiskunde: analyse, meetkunde, algebra, kansberekening en statistiek.

 • De wetmatigheden van de technische vakken worden getoetst in labo’s, practica en technologische toepassingen. 

 • Je leert gestructureerd inzichtelijk denken in het kader van een technologisch proces (= STEM-project).

 • Tijdens het laatste jaar moet je een GIP (geïntegreerde proef) voorbereiden en verdedigen voor een vakjury van leraren en experts uit de nijverheid.

 • Je bent heel goed in wiskunde en wetenschappen.

 • Je wil de wiskunde vooral toepassingsgericht bestuderen.

 • Je wil de wetenschappen via toepassingen verkennen.

 • Je kan analytisch en probleemoplossend denken.

 • Je bent bereid te studeren.

 • Je wil maatschappelijke problemen helpen oplossen met behulp van technologie.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Duits

-

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

-

Nederlands

3

3

Automatiseringsprocessen

2

3

Elektrische processen

2

2

Engineering

2

2

Mechanische processen

3

2

Toegepaste chemie

2

2

Toegepaste fysica

2

2

Wiskunde

7

7

Meer info over een andere studierichting?

arrow&v

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page