top of page

HO

5/6 Latijn - wetenschappen

Profiel
studierichting
  • De studierichting Latijn - wetenschappen talen biedt leerlingen een brede natuurwetenschappelijke en taalkundige vorming.

  • Je verzamelt graag nauwgezet empirisch feitenmateriaal op de meest diverse manieren en je wilt de nodige tijd besteden aan de analyse en de verwerking ervan.

  • Je wil de Latijnse taal, literatuur en cultuur bestuderen aan de hand van authentieke Latijnse teksten.

  • Die rechtstreekse confrontatie met het gedachtegoed uit de Oudheid helpt je de huidige samenleving beter te begrijpen.

  • Je leert daardoor kritische vragen stellen.

  • Je hebt bovendien een uitgesproken aanleg en een theoretische belangstelling voor wetenschappen. 

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

2

2

Wiskunde

4

4

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

1

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Latijn

4

4

Meer info over een andere studierichting?

arrow&v

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page