top of page

Clean Earth Adventure

Een van de grootste uitdagingen is de klimaatproblematiek en daar willen we onze leerlingen laten over nadenken.

Wie kan dat beter dan de CleanTechAmbassadeurs? Cleantech is de verzamelnaam van processen die zich richten op duurzame energie en tot doel hebben onze ecologische voetafdruk te verminderen.
Via een VR-bril brachten onze zesdejaars Industriële wetenschappen, Elektromechanica, Elektrische installatietechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken en Sociale en technische wetenschappen een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin en de steenbakkerijen van Vandersanden waar duurzaam wordt omgesprongen met grondstoffen.

In beeld

bottom of page