top of page
IMG_4742.JPG

Een laptop voor elke leerling!

ICT-vaardigheid

De meeste leerlingen zijn vlot in het gebruik van internet, sociale media en digitale toepassingen. Betrouwbare informatie kunnen opzoeken, kritisch beoordelen, presenteren en uitwisselen zijn vaardigheden die aangeleerd moeten worden. Net zoals rekening houden met privacy en discretie. Digitale vaardigheden zijn een sterke troef in het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven.

Beter leren

Iedereen is uniek en leert dus ook volgens een uniek patroon. Met een persoonlijke computer zijn extra werkvormen mogelijk:  samenwerken via Google Classroom, taken maken, opzoekingswerk doen en nog zoveel meer. De leerkracht is daarbij een onmisbare coach in dit leerproces. Thuis kunnen de leerlingen met hun vertrouwde toestel dan verder oefenen.

Gelijke onderwijskansen

Als alle leerlingen aan de start verschijnen met hetzelfde degelijke toestel, verloopt hun schooltraject ook onder dezelfde omstandigheden. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen om zich binnen een professionele en comfortabele omgeving te ontwikkelen.

Gefaseerde uitrol van het project

Schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een laptopproject in het studiedomein Economie en Organisatie voor de finaliteit doorstroom domeingebonden, dubbele finaliteit en finaliteit arbeidsmarkt.

In schooljaar 2021-2022 hebben we dit project uitgebreid naar alle studierichtingen van het 3de jaar. 

Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen naast de leerlingen van het 3de jaar ook de leerlingen van de eerste graad en de leerlingen van het 5de jaar overgaan tot de aanschaf van een persoonlijke laptop.

1e graad

Voor de leerlingen van de eerste graad kozen we ervoor om te werken met een huuroverkomst. Voor een vast bedrag per maand kan de leerling gedurende een volledig schooljaar gebruikmaken van een Lenovo L14 die eigendom blijft van de school. Omdat de latere studiekeuze invloed heeft op het type laptop dat vanaf de tweede graad gebruikt wordt, stellen we de aankoop van een toestel uit.

 

Het leerkrachtenteam bereidt zich momenteel voor om de laptop optimaal in te zetten in de lessen. We streven ernaar om maximaal in te zetten op differentiatie zodat leerlingen op basis van hun noden ofwel extra leerstof krijgen aangeboden ofwel digitale herhalingsopdrachten op eigen tempo kunnen doorlopen.

Wie zich inschrijft voor een 3e, 4e of 5e jaar of de studierichtingen 6 Handel, Kantoor, Secretariaat-talen of 7 Business-support gaat akkoord om in het laptopproject in te stappen.


We voorzien 2 types laptop, maar je mag niet vrij kiezen. De gekozen studierichting bepaalt het type dat je nodig hebt.

Omwille van de rekenkracht die nodig is voor technische software en mechanische tekenpakketten (bvb. SolidWorks), kozen we voor bepaalde studierichtingen uit het domein STEM de krachtigere Lenovo L15.

Voor de overige studierichtingen kozen we de Lenovo Thinkpad L14.

Deze persoonlijke laptop kan verkregen worden door rechtstreekse aankoop of via een huurkoopformule. In beide gevallen wordt de laptop eigendom van de leerling.

Schooljaar 2022 - 2023

Alle informatie omtrent het laptopproject 2022 - 2023 kan je in onze brochure vinden.

Een laptop aankopen kan je via deze link. Het formulier zal je aangeven welk toestel je precies moet kopen. 

2e graad
3e graad

Laptopproject

FAQ

bottom of page