top of page

Dag van de aarde

Deze dag ging voor enkele klassen 5e-jaars op campus Amandina niet ongemerkt voorbij. De werkgroep MeMos (Mens en milieuzorg op school) organiseerde een klimaatconferentie in samenwerking met Studio Globo, WWF, Erasmus, VUB, volksgezondheid, leefmilieu ... De 5e-jaars Economie-moderne talen, Economie-wiskunde en Wetenschappen - wiskunde vertegenwoordigden een land en hielden een debat zoals tijdens een internationale klimaatconferentie. Dit in het kader van hun lessen Nederlands. Tijdens de conferentie werd over drie thema’s gedebatteerd: uitstoot van broeikasgassen, CO2-taks op voeding en klimaatfonds.

In beeld

bottom of page