top of page

Dikketruiendag 2022 (campus Ursula)

De leden van de werkgroep 'Milieu en gezondheid' bedachten een fijne klimaatactie.

In de lessen natuurwetenschappen werd het thema van dit jaar toegelicht en kregen de leerlingen de opdracht slogans te bedenken om de broeikasgassen te beperken. Deze slogans werden op stickers gedrukt. Op die manier sensibiliseren we de leerlingen om mee te werken aan een duurzame, rechtvaardige en inspirerende samenleving.

In beeld

bottom of page