top of page

Plandelen

Neen, er staat geen tikfout in de titel. Plandelen is een combinatie van 'wandelen' en het Zweedse woord 'plocka', wat 'verzamelen' betekent. Het komt dus neer op wandelen en tegelijkertijd onderweg afval opruimen en meenemen.

Onze 3e-jaars Zorg en welzijn leren niet alleen zorg dragen voor zichzelf en anderen, maar ook voor het milieu. We weten allemaal dat zwerfafval negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid en het milieu: het verontreinigt de bodem en het water, trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken er in verstrikt ... Microplastics kunnen via de bodem en het water in ons voedsel terechtkomen. En dus gingen de leerlingen op pad in de schoolomgeving.

In beeld

bottom of page