top of page

Siebe is toplaureaat in de wedstrijd Olyfran

Olyfran is een taalwedstrijd waarin gepeild wordt naar de kennis van het Frans. Over heel Vlaanderen namen aan Olyfran 10.000 leerlingen deel. Ze werden ingedeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van hun studierichting en of ze al dan niet tweetalig zijn. De gemiddelde score van de deelnemers lag op 47%.

Het is voor ons een primeur en uiterst uitzonderlijk dat een deelnemer uit het 5e jaar deze titel al behaalt. De wedstrijdvragen in de eerste ronde gaan immers over de leerstof uit het leerplan van de hele derde graad. Siebe studeert Latijn-wiskunde en heeft duidelijk een uitgebreide kennis van het Frans. Samen met zijn klasgenoten supporteren we voor een schitterende mondelinge finale binnenkort. Dat wordt spannend. Wie weet welke vragen hij zal krijgen: iets over l'argent de poche, les réseaux sociaux, l'écologie, les études supérieures...

In beeld

bottom of page