top of page

Studiekeuze 2de-jaars

Het studiekeuzeproces voor onze 2e-jaars ging onlangs van start in het klasuur. De klassenleraar werkte rond keuzevaardigheid, het belang van kiezen op basis van eigen interesse en talenten, het maken van een positieve studiekeuze.

Deze week werd een volgende stap in het studiekeuzeproces gezet. Vakleerkrachten van de 2de graad trokken naar campus Ursula om aan elke klas een studiedomein voor te stellen. Wat kan een leerling verwachten van een bepaald studiedomein? Waarin moet een leerling minimaal interesse hebben om in een bepaald studiedomein te kunnen groeien? Hoe theoretisch is een bepaalde studierichting? Kortom heel wat informatie bedoeld als horizonverruiming: het aanbod kennen om te kunnen kiezen.

In beeld

bottom of page