top of page
D
currency.png
3e&4e Bedrijfswetenschappen
2 GRAAD | ECONOMIE & ORGANISATIE
Profiel
studierichting
 • Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

 • Je wilt weten hoe onze maatschappij op economisch vlak functioneert.

 • Je hebt interesse in economische thema’s als consument en producent in relatie tot de economische wereld, de marktwerking en de rol van de overheid en organisaties, vrijhandel versus protectionisme ...

 • Je wilt werken aan een stevige basis van wiskunde.

 • Je bent bereid om onderzoekend en ervaringsgericht aan de slag te gaan in een mini-onderneming.

 • Je bent goed in informatica en je leert graag werken met professionele software pakketten.

 • Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie.

 • De actualiteit interesseert je.

 • Je kunt logisch en kritisch denken.

 • Je kunt nauwkeurig werken.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Mij boeit de vraag hoe het komt dat wij kunnen beschikken over zoveel goederen en diensten die ons leven aangenaam maken.

 • De actualiteit interesseert mij.

 • Ik kan logisch en kritisch denken

 • Ik wil een uitgebreide kennis van economie en wiskunde.

 • Het lestempo mag hoog liggen voor mij.

 • Ik ben ICT-vaardig.

Waarom?

Een brede waaier van studiemogelijkheden zowel aan de universiteit als aan de hogeschool

Column 1
Lessentabel
bottom of page