top of page
HO
currency.png
Humane wetenschappen - optie wiskunde
3DE GRAAD | MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Profiel
studierichting
 • Humane wetenschappen is een studierichting die algemeen vormend is met klemtoon op gedragswetenschappen (studie van de mens) en cultuurwetenschappen (studie van economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen).

 • Je gaat graag met mensen om.

 • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens in bepaalde situaties.

 • Je wilt leren nadenken over menselijke en maatschappelijke situaties.

 • Je leert omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

 • Je leert zelf een mening vormen en een persoonlijk standpunt innemen.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik volg de actualiteit op tv en in de krant.

 • Ik luister naar andere meningen en kan er kritisch over reflecteren.

 • Ik ben goed in talen, zowel in spreken als in schrijven.

 • Ik heb een wiskundeknobbel.

 • Ik wil verder studeren.

Waarom?
 • Een academische bachelor- en masteropleiding in het studiegebied pedagogische wetenschappen en psychologie, toegepaste taalkunde, archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, rechten ...

 • Een professionele bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs ...

 • Optie om in een sterke wiskundige en sociale richting verder te studeren

Lessentabel
5E
6E
Cultuurwetenschappen
3
3
Gedragswetenschappen
3
3
Onderzoekscompetenties
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Duits
1
1
Nederlands
4
4
Seminarie
2
2
Godsdienst
2
2
Engels
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Geschiedenis
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Frans
3
3
Wiskunde
4
4
Lessentabel
bottom of page