top of page
D
currency.png
Humane wetenschappen 2
2DE GRAAD | MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Profiel
studierichting
 • Humane Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. 

 • De leerlingen leren filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk, de zin van het leven.

 • De leerlingen leren kijken en luisteren naar kunst, leren kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

 • De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch denkkader met betrekking tot de mens, zijn gedrag en de hedendaagse samenleving. De leerlingen maken hierbij kennis met theorieën uit de psychologie en de sociologie.

 • Je wilt graag nadenken over wie de mens is, over de wereld, over goed en kwaad en over de zin van het leven.

 • Je hebt interesse in kunst en wil kunst leren begrijpen en waarderen.

 • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens en hoe de mens samenleeft met anderen. 

 • Je wilt meer te weten komen onze hedendaagse samenleving.

 • Je vindt theoretisch denken een uitdaging : je kan abstract denken, logisch redeneren en verbanden leggen, zowel schriftelijk als mondeling.  

 • Je bent goed in begrijpend lezen en het inzichtelijk verwerken van leerinhouden.

 • Je staat open voor andere meningen.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik volg de actualiteit op tv en in de krant.

 • Ik luister naar andere meningen en kan er kritisch over nadenken.

 • Ik wil leren argumenteren.

 • Ik wil leren filosoferen.

Waarom?
 • Een brede waaier van studiemogelijkheden zowel aan de universiteit als aan de hogeschool

Lessentabel
3E
4E
Filosofie
1
2
Kunstbeschouwing
1
2
Sociologie & Psychologie
3
3
Aardrijkskunde
1
1
Nederlands
4
4
Godsdienst
2
2
Klassenleraaruur
1
1
Engels
3
2
Natuurwetenschappen
[object Object]
[object Object]
Geschiedenis
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Maatschappelijke, economischeen artistieke vorming (MEAV)
1
-
Frans
4
4
Wiskunde
4
4
Lessentabel
bottom of page