top of page
HO
currency.png
Latijn - moderne talen
3DE GRAAD | TAAL & CULTUUR
Profiel
studierichting
 • De studierichting Latijn - moderne talen biedt leerlingen een brede taalkundige vorming door ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en kennismaking met literatuur en cultuur.

 • Je wilt de Latijnse taal, literatuur en cultuur bestuderen aan de hand van authentieke Latijnse teksten.

 • Die rechtstreekse confrontatie met het gedachtegoed uit de Oudheid helpt je de huidige samenleving beter te begrijpen.

 • Je leert daardoor kritische vragen stellen.

 • Je wilt je talenkennis van en communicatievaardigheid in het Frans, Engels en Duits vergroten. 

 • Je bent nieuwsgierig naar de literatuur van  het Frans, Engels en Duits.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik ben geïnteresseerd in cultuur en in de Latijnse cultuur in het bijzonder. 

 • Grammaticale principes heb ik snel door en ik kan ze ook vlot toepassen.

 • Ik heb een talenknobbel en leer gemakkelijk nieuwe woorden.

 • Ik communiceer vlot in een andere taal.

 • Ik heb een voldoende dosis werkkracht en kan doorzetten. 

 • Ik wil verder studeren na het secundair onderwijs.

Waarom?
 • Een academische bachelor- en masteropleiding in rechten, taal en letterkunde, psychologie ...

 • Een professionele bacheloropleiding in het onderwijs ...

Lessentabel
5E
6E
Latijn
4
4
Duits
3
3
Engels
3
3
Frans
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Nederlands
4
4
Seminarie
2
2
Godsdienst
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Geschiedenis
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Wiskunde
3
3
Lessentabel
bottom of page