top of page
HO
currency.png
Latijn - wiskunde
3DE GRAAD | STEM
Profiel
studierichting
 • De studierichting Latijn - wiskunde biedt leerlingen een grondige abstract - analytische en probleemoplossende wiskundige en taalkundige vorming.

 • Je maakt kennis met een brede waaier van de subdisciplines van de wiskunde: analyse, meetkunde, algebra, kansberekening en statistiek.

 • Je wilt de Latijnse taal, literatuur en cultuur bestuderen aan de hand van authentieke Latijnse teksten.

 • Die rechtstreekse confrontatie met het gedachtegoed uit de Oudheid helpt je de huidige samenleving beter te begrijpen.

 • Je leert daardoor kritische vragen stellen.

 • Je hebt bovendien een uitgesproken aanleg en een theoretische belangstelling voor wiskunde. 

 • Je verneemt meer over toepassingen van de wiskunde in andere vakgebieden.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik ben geïnteresseerd in cultuur en in de Latijnse cultuur in het bijzonder. 

 • Grammaticale principes heb ik snel door en ik kan ze ook vlot toepassen.

 • Ik heb een sterk wiskundig inzicht.

 • Ik los graag (wiskundige) problemen op. 

 • Ik werk nauwkeurig en doortastend.

 • Ik wil na het secundair onderwijs verder studeren.

Waarom?
 • Een academische bachelor- en masteropleiding in de ingenieurswetenschappen, rechten, geneeskunde ...

 • Een professionele bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs ..

Lessentabel
5E
6E
Latijn
4
4
Wiskunde
6
6
Aardrijkskunde
1
1
Nederlands
4
4
Seminarie
1
1
Godsdienst
2
2
Engels
2
2
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Chemie
2
2
Frans
3
3
Biologie
1
1
Lessentabel
bottom of page