top of page
D
currency.png
Maatschappij- en welzijnswetenschappen
2DE GRAAD | MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Profiel
studierichting
 • Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

 • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens in verschillende situaties.

 • Je wilt theoretisch gericht werken.

 • Je hebt een ruime belangstelling voor mens, samenleving, kunst en wetenschappen.

 • Je werkt graag met anderen samen.

 • Je bent sociaal.

 • Je bent bereid om onderzoekend en ervaringsgericht aan de slag te gaan.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik volg de actualiteit op tv en in de krant.

 • Ik luister naar andere meningen en kan er kritisch over nadenken.

 • Ik wil leren argumenteren.

 • Ik wil leren filosoferen.

Waarom?
 • Opleidingen aan een universiteit of hogeschool die aansluiten bij de gevolgde studierichtingen zoals Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Sport en bewegen, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk

Lessentabel
3E
4E
Inleiding filosofie
1
2
Sociologie & Psychologie
2
2
Ervaringsgericht onderzoek in:
4
4
Artistieke vorming
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Nederlands
4
4
Godsdienst
2
2
Klassenleraaruur
1
1
Engels
2
2
Natuurwetenschappen
[object Object]
[object Object]
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Maatschappelijke, economischeen artistieke vorming (MEAV)
1
-
Frans
3
3
Wiskunde
4
4
Lessentabel
bottom of page