top of page
D
currency.png
Natuurwetenschappen
2DE GRAAD | STEM
Profiel
studierichting
 • Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

 • Deze studierichting is algemeen vormend met de klemtoon op de vakken wiskunde, biologie, chemie en fysica.

 • De extra uren wetenschappen zorgen voor meer uitdieping en laboratoriumwerk.

 • Je hebt belangstelling voor wetenschappen: biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.

 • Je bent goed in wiskunde en je werkt graag nauwkeurig.

 • Je zoekt graag verklaringen voor feiten en verschijnselen uit het dagelijkste leven.

 • Je werkt graag met de computer en je kan helder, logisch en kritisch denken.

 • Je bent nieuwsgierig en wilt zelf graag experimenten uitvoeren in het labo.

 • Je wilt de verworven kennis verwerken en toepassen in nieuwe situaties en vraagstukken.

 • Je wilt werken aan een bredere kijk op mens, maatschappij en cultuur vanuit een wiskundige en wetenschappelijke context.

 • Je wilt na het secundair onderwijs graag verder studeren.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik heb belangstelling voor natuurverschijnselen.

 • Ik heb een wiskundeknobbel en ik werk graag nauwkeurig.

 • Ik ben goed in talen.

 • Ik wil in de verschillende vakken wetenschappelijk onderzoek doen en probleemoplossend denken.

Waarom?
 • Een brede waaier van studiemogelijkheden zowel aan de universiteit als aan de hogeschool

Lessentabel
3E
4E
Fysica
2
2
Wetenschappelijk onderzoek
1
3
Chemie
2
2
Biologie
2
2
Wiskunde
5
5
Aardrijkskunde
1
1
Nederlands
4
4
Godsdienst
2
2
Klassenleraaruur
1
1
Engels
3
2
Geschiedenis
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Maatschappelijke, economischeen artistieke vorming (MEAV)
1
-
Frans
4
4
Lessentabel
bottom of page