top of page
D/A
currency.png
Organisatie en logistiek
2 GRAAD | ECONOMIE & ORGANISATIE
Profiel
studierichting
 • Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de finaliteit arbeidsmarkt.  Dat wil zeggen dat er heel wat praktijk en activiteit in de studierichting zit. Naarmate de tweede graad vordert, spelen praktijk en activiteit een grotere rol. De leerlingen leren op die manier hun plan trekken waarbij de leerkracht optreedt als coach.

 • De studierichting steunt op twee belangrijke pijlers:

 • organisatie: leerlingen leren de goederen- en documentenstroom van ondernemingen kennen. Aan het onthaal leren ze administratieve taken uitvoeren en als verkoopmedewerker activiteiten uit te voeren in een winkelomgeving: artikelen presenteren, communiceren met de klant ...

 • logistiek: er is in de bedrijfswereld een sterk  groeiende vraag naar logistieke krachten. Daarom krijgen de leerlingen een zekere basis mee waarop ze later verder kunnen bouwen. Als logistiek medewerker leren ze dan ook activiteiten uitvoeren m.b.t. ontvangst en opslag van goederen, en krijgen ze inzicht in de efficiënte organisatie van een magazijn.

 • Je hebt interesse voor het bedrijfsleven.

 • Je werkt graag op een praktische en theoretische manier. 

 • Je kunt logisch denken. 

 • Je kunt ordelijk en nauwkeurig werken. 

 • Je bent een teamplayer en communicatief aangelegd.

 • Je werkt graag met de computer. 

 • Je bent een teamplayer en werkt aan ervaringsgericht ondernemen.

 • Je bent communicatief aangelegd. 

 • Je bent graag creatief bezig.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik heb interesse voor economie en volg de actualiteit.

 • Ik beheer graag cijfers en gegevens. 

 • Ik wil mijn talenkennis uitbreiden.

 • Ik werk graag met de computer.

Waarom?
 • Je kunt aan de slag als commercieel of logistiek secretariaatsmedewerker, administratief medewerker onthaal…

 • Een graduaatsopleiding aan een hogeschool, opleidingen bij de VDAB, Syntra...

 • Een bacheloropleiding is ook mogelijk na een voorbereidend 7e jaar.

Column 1
Lessentabel
bottom of page