top of page
HO
currency.png
Humane wetenschappen 3
3DE GRAAD | MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
Profiel
studierichting
  • Humane wetenschappen is een studierichting die algemeen vormend is met klemtoon op gedragswetenschappen (studie van de mens) en cultuurwetenschappen (studie van economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen). 

  • Humane wetenschappen is een studierichting die algemeen vormend is met klemtoon op gedragswetenschappen (studie van de mens) en cultuurwetenschappen (studie van economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen). 

Profiel
leerling
WaaROM?
  • Ik volg de actualiteit op tv en in de krant.

  • Ik luister naar andere meningen en kan er kritisch over reflecteren.

  • Ik ben goed in talen, zowel in spreken als in schrijven.

  • Ik wil verder studeren.

Waarom?
  • Een academische bachelor- en masteropleiding in het studiegebied pedagogische wetenschappen en psychologie, toegepaste taalkunde, archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, rechten ...

  • Een professionele bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs ...

Lessentabel
5E
6E
Cultuurwetenschappen
3
3
Gedragswetenschappen
3
3
Onderzoekscompetenties
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Duits
1
1
Nederlands
4
4
Seminarie
2
2
Godsdienst
2
2
Engels
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Geschiedenis
2
2
Esthetica
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Frans
3
3
Wiskunde
3
3
Lessentabel
bottom of page