top of page
D
currency.png
Latijn
2DE GRAAD | TAAL & CULTUUR
Profiel
studierichting
 • Latijn is een studierichting voor leerlingen die een zeer brede algemene  vorming willen en die een bijzondere interesse hebben  voor wiskunde, wetenschappen en talen.

 • Je bestudeert de Latijnse spraakkunst en woordenschat aan de hand van leesteksten.

 • Je bestudeert de Romeinse cultuur.

 • Je wilt een grote algemene taalvaardigheid verwerven.

 • Je krijgt het basispakket algemene vakken: moderne talen met extra aandacht voor wiskunde en wetenschappen.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • De klassieke cultuur boeit mij.

 • Ik heb interesse voor oude (en moderne) talen, etymologie ...

 • Ik ben goed in moderne talen.

 • Ik kan logisch denken

 • Ik heb een wiskundeknobbel.

 • Ik heb een goede studiemethode.

 • Ik kan doorzetten.

Waarom?
 • Een brede waaier van studiemogelijkheden zowel aan de universiteit als aan de hogeschool

Lessentabel
3E
4E
Latijn
5
5
Wiskunde
5
5
Aardrijkskunde
1
1
Duits
1
2
Nederlands
4
4
Godsdienst
2
2
Klassenleraaruur
1
1
Engels
2
2
Fysica
1
1
Natuurwetenschappen
3
3
Geschiedenis
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Chemie
1
1
Maatschappelijke, economischeen artistieke vorming (MEAV)
1
-
Frans
3
3
Biologie
1
1
Lessentabel
bottom of page