top of page
HO
currency.png
Latijn - wetenschappen
3DE GRAAD | STEM
Profiel
studierichting
 • De studierichting Latijn - wetenschappen talen biedt leerlingen een brede natuurwetenschappelijke en taalkundige vorming.

 • Je verzamelt graag nauwgezet empirisch feitenmateriaal op de meest diverse manieren en je wilt de nodige tijd besteden aan de analyse en de verwerking ervan.

 • Je wilt de Latijnse taal, literatuur en cultuur bestuderen aan de hand van authentieke Latijnse teksten.

 • Die rechtstreekse confrontatie met het gedachtegoed uit de Oudheid helpt je de huidige samenleving beter te begrijpen.

 • Je leert daardoor kritische vragen stellen.

 • Je hebt bovendien een uitgesproken aanleg en een theoretische belangstelling voor wetenschappen. 

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik ben geïnteresseerd in cultuur en in de Latijnse cultuur in het bijzonder. 

 • Grammaticale principes heb ik snel door en ik kan ze ook vlot toepassen.

 • Ik ben nieuwsgierig naar de verklaringen voor natuurwetenschappelijke verschijnselen uit mijn dagelijkse omgeving.

 • Ik werk graag in een labo.

 • Ik kan stipt, ordelijk en nauwkeurig werken.

 • Ik wil na het secundair onderwijs verder studeren.

Waarom?
 • Een academische bachelor- en masteropleiding in rechten, biomedische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie ...

 • Een professionele bacheloropleiding in de gezondheidszorg, het onderwijs ...

Lessentabel
5E
6E
Latijn
4
4
Aardrijkskunde
2
1
Nederlands
4
4
Seminarie
2
2
Godsdienst
2
2
Engels
2
2
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Chemie
2
2
Frans
3
3
Biologie
1
2
Wiskunde
4
4
Lessentabel
bottom of page