top of page
D
currency.png
Moderne talen
2DE GRAAD | TAAL & CULTUUR
Profiel
studierichting
 • Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. 

 • De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Bovendien krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. 

 • De studierichting daagt hen ook uit in verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. 

 • In het nieuwe vak communicatiewetenschappen wordt mediabeeldvorming, framing, gemediatiseerde communicatie en mediaconcepten en –tools belicht. 

 • Daarenboven biedt de studierichting ook een verdiepte basisvorming voor chemie, fysica en wiskunde.

 • Je beleeft plezier aan het leren van talen.

 • Via activerende werkvormen gelinkt aan je eigen leefwereld wil je uitgedaagd worden voor het (vreemde-) talenonderwijs.

 • Je wil strategieën leren gebruiken om talen te begrijpen en/of je talig te uiten. 

 • Je wil je communicatieve vaardigheden aanscherpen.

 • Je wil leren actief op zoek te gaan naar bronnenmateriaal om verbanden te ontdekken tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen. 

 • Je wil genieten van taal, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven via diverse werkvormen en er creatief mee aan de slag gaan.

Profiel
leerling
WaaROM?
 • Ik ben erg geïnteresseerd in taal, literatuur en communicatie

 • Ik ben communicatief sterk en leergierig.

 • Ik ben nieuwsgierig naar en staat open voor verschillende (nieuwe) talen en culturen.

 • Ik kan genieten van de beeldende kracht van taal en literatuur. 

 • Ik kan kritisch denken.

 • Ik werk graag in groep om taal te beleven en levendig te maken.

Waarom?
 • Een brede waaier van studiemogelijkheden zowel aan de universiteit als aan de hogeschool

Lessentabel
3E
4E
Communicatiewetenschappen
1
3
Duits
1
2
Nederlands
5
4
Engels
4
4
Frans
5
4
Aardrijkskunde
1
1
Godsdienst
2
2
Klassenleraaruur
1
1
Fysica
1
1
Natuurwetenschappen
3
3
Geschiedenis
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Chemie
1
1
Maatschappelijke, economischeen artistieke vorming (MEAV)
1
-
Biologie
1
1
Wiskunde
4
4
Lessentabel
bottom of page