top of page

1A Aanvulling hoofdvakken met maxi-oriënteringstraject

Profiel
studierichting
 • Ik wil de leerstof graag praktisch toepassen.

 • Ik ben handig en creatief.

 • Ik wil andere mensen helpen.

 • Ik werk graag met de computer.

 • Om de basisleerstof van de vakken Nederlands, Frans en wiskunde te verwerken, heb ik meer tijd nodig.

 • In kleinere klasgroepen kan ik rekenen op meer extra hulp in de klas.

 • De technische evolutie boeit mij.

 • Ik kan kiezen uit 4 oriënteringstrajecten (economie & organisatie, maatschappij & welzijn, STEM-technieken en voeding & horeca) en op die manier verkennen waar mijn interesses liggen. 

 • Je resultaten in de lagere school lagen rond het gemiddelde.

 • Je werd in de lagere school regelmatig uit de klas gehaald voor extra uitleg voor rekenen en taal in kleine groepjes.

 • Je houdt van koken, techniek of werkt graag met de computer.

 • Je bent sociaal.

 • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.

 • Je onthoudt de leerstof het best door veel te herhalen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

2

Artistieke Vorming

2

Frans

4

4

Geschiedenis

1

1

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Techniek

2

Wiskunde

4

4

Differentiatie Frans

1

Differentiatie Nederlands

1

Differentiatie Wiskunde

1

Klasuur

1

1

Maxi-oriënteringstraject

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page