top of page

1A Aanvulling hoofdvakken met mini-oriënteringstraject

Profiel
studierichting
  • Ik studeer graag.

  • Ik ben geïnteresseerd in talen.

  • Het vak wereldoriëntatie boeide me in de basisschool.

  • Dankzij de mini-oriënteringstrajecten (economie & organisatie, kunst & creatie, maatschappij & welzijn, moderne talen, natuurwetenschappen,  STEM-technieken, STEM-wetenschappen en voeding & horeca) kan ik proeven van de verschillende basisopties in het 2e jaar.

  • Door een extra uur Nederlands, Frans en wiskunde kan ik de basisleerstof van deze vakken beter inoefenen.

  • Je behaalde goede resultaten in de basisschool.

  • Voor sommige vakken moest je je extra inspannen en had je wat meer tijd nodig.

  • Je hebt een ruime belangstelling en wil graag ontdekken waar je echte interesses liggen.

  • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

2

Artistieke Vorming

2

Frans

4

4

Geschiedenis

1

1

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Techniek

2

Wiskunde

4

4

Differentiatie Frans

1

Differentiatie Nederlands

1

Differentiatie wiskunde

1

Klasuur

1

1

Mini-oriënteringstraject

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page