top of page

1A Aanvulling STEM-wetenschappen

Profiel
studierichting
 • STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. In het Nederlands spreken we van natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde.

 • Ik studeer graag.

 • Ik ben vooral geïnteresseerd in wiskunde, natuurwetenschappen en technologie.

 • Ik kan wiskundig en abstract denken.

 • Ik kan in relatief korte tijd de basisvorming verwerken, maar met een remediëringstraject voor Frans of Nederlands. Zo heb ik extra tijd voor inoefening of verdieping.

 • Ik wil leren werken aan projecten die vertrekken van een concreet, maatschappelijk probleem. Bv. Hoe wonen we als de aarde opwarmt en de zeespiegel stijgt?

 • Ik wil samen met anderen een ontwerp of prototype maken, bv. een drijvende woning.

 • Je behaalde zeer goede resultaten in de basisschool.

 • Je kreeg geregeld extra uitdagingen van de juf of meester.

 • Je kunt in korte tijd veel leerstof verwerken.

 • Je bent bereid na de lessen nog voor de school te werken.

 • Je hebt belangstelling voor wetenschappen, wiskunde en ... .

 • Je hebt je bij het vliegeren al eens afgevraagd hoe die vlieger in de lucht kan blijven.

 • Je hebt al eens een robot geprogrammeerd of helpen programmeren.

 • Je hebt al veel met lego gebouwd.

 • Je kan goed samenwerken met anderen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

2

Artistieke Vorming

2

Frans

4

4

Geschiedenis

1

1

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Mens & samenleving

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Techniek

2

Wiskunde

4

4

Klasuur

1

1

Remediëringstraject Frans/Nederlands

1

STEM

3

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page