top of page

2A Economie & organisatie +

Profiel
studierichting
  • Je leert welke rol de consument, ondernemingen en de overheid in onze samenleving hebben.

  • Je krijgt ondernemerszin in een oefenonderneming.

  • Je leert hoe bedrijven en overheden informatie uit data halen.

  • Je leert vlot werken met de computer en gebruikt een rekenblad functioneel.

  • Binnen deze plus-richtingen krijgen leerlingen meer ondersteuning en hulpmiddelen aangeboden zoals dit nu ook gebeurt in de richting 1A aanvulling hoofdvakken met maxi-oriënteringstrajecten. 

  • Je studeert graag.

  • Je kan nauwkeurig en ordelijk werken.

  • Je hebt interesse in de bedrijfswereld en algemene economie.

  • Stiptheid en orde vind je belangrijk.

  • Je hebt meer tijd, uitleg en oefenmomenten nodig om de leerstof van de algemene vakken te verwerken.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Beeld

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Techniek

2

Wiskunde

4

4

Economie & organisatie

5

Klasuur

1

1

Mini-oriënteringstraject

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page