top of page

2A Latijn

Profiel
studierichting
  • Je breidt je kennis van het Latijn verder uit.

  • Je leert meer woorden, verbuigingen en vervoegingen zodat je Latijnse teksten kan lezen, ontleden en samenvatten.

  • Je leert begrijpen hoe een taal in elkaar zit.

  • Je leert logisch denken.

  • Je volgde in het eerste jaar Latijn en je resultaten waren goed.

  • Je hebt een goede studiemethode.

  • Je studeert graag Latijnse woorden.

  • Je bent een doorzetter, creatief en geboeid door talen en verhalen, geschiedenis en cultuur.

  • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Beeld

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Techniek

2

Wiskunde

4

4

Klasuur

1

1

Latijn

5

5

Mini-oriënteringstraject

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page