top of page

2A Maatschappij & welzijn

Profiel
studierichting
  • Je wordt gevormd tot een sociaal en geëngageerd persoon.

  • Je vergelijkt verschillende levensstijlen met betrekking tot hygiëne, welbevinden, voeding en beweging.

  • Je leert probleemoplossend denken en methodisch werken met behulp van het technisch proces.

  • Je onderzoekt hoe je goed kan samenleven en werken met anderen in een omgeving die gekenmerkt wordt door diversiteit.

  • Je bent sociaalvoelend en geïnteres­seerd in het gedrag van de mens.

  • Je hebt interesse voor een gezonde levensstijl, duurzaamheid en diversiteit.

  • Je wilt graag via ontdek- en onderzoeks­vragen maatschappelijke fenomenen onderzoeken.

  • Je wilt graag je communicatieve en sociale vaardigheden verder ontwikkelen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Beeld

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Techniek

2

Wiskunde

4

4

Klasuur

1

1

Maatschappij & welzijn

5

Mini-oriënteringstraject

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page