top of page

2A STEM-wetenschappen

Profiel
studierichting
  • Je leert hulpmiddelen gebruiken om een technisch systeem te realiseren.

  • Je leert productieprocessen verbeteren door onderzoek en/of bijsturing.

  • Je ontwikkelt inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken.

  • Je leert realisaties aanpassen en/of verbeteren in functie van behoefte en rekening houdend met verschillende criteria.

  • Je leert werken met moderne gereedschappen en machines en gaat technische systemen monteren en demonteren.

  • Je bent graag bezig met het ontwerpen, bouwen en/of verbeteren van prototypes en het zoeken naar oplossingen.

  • Je doet graag onderzoek of maakt technische systemen op basis van een ontwerp.

  • Je bent handig en wilt in contact komen met machines, nieuwe technologieën, gereedschappen en materialen.

  • Je bent graag bezig met wiskunde en kan de opgedane kennis toepassen tijdens de lessen STEM-wetenschappen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Beeld

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

Techniek

2

Wiskunde

4

4

Klasuur

1

1

Mini-oriënteringstraject

1

STEM wetenschappen

5

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page