top of page

2B Economie & organisatie | Maatschappij en welzijn

Profiel
studierichting
 • Je leert op een verantwoorde wijze een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen.

 • Je leert over hoe actuele verschijnselen de maatschappij beïnvloeden.

 • Je leert sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties toepassen.

 • Je maakt via toepassingsgerichte opdrachten kennis met volgende interessegebieden: lichaamszorg, lifestyle en voeding.

 • Je leert aandacht hebben voor hygiënisch, milieubewust, ergonomisch en veilig werken.

 • Je maakt kennis met de taakinhoud van beroepen als bediende, verkoper, telefonist, magazijnier.

 • Je studeert graag en kan de opgedane kennis toepassen.

 • Je kan nauwkeurig en ordelijk werken.

 • Je hebt interesse in de bedrijfswereld en algemene economie.

 • Stiptheid en orde vind je belangrijk.

 • Je leert graag al doende.

 • Je bent geboeid door mensen en wil je inzetten voor je medemensen.

 • Je hebt interesse en aandacht voor een persoonlijke en gezonde levensstijl.

 • Je kan respectvol samenwerken met anderen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Beeld

1

Engels

2

2

Frans

1

1

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

Muziek

1

Natuur & ruimte

1

Nederlands

3

3

Techniek

2

Wiskunde

3

3

Economie & organisatie

5

Klasuur

1

1

Maatschappij & welzijn

5

Mini-oriënteringstraject

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page