top of page

DG

3/4 Bedrijfswetenschappen

Profiel
studierichting
 • Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. 

 • Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.

 • De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

 • Je wil weten hoe onze maatschappij op economisch vlak functioneert.

 • Je hebt interesse in economische thema’s als consument en producent in relatie tot de economische wereld, de marktwerking en de rol van de overheid en organisaties, vrijhandel versus protectionisme ...

 • Je wil werken aan een stevige basis van wiskunde.

 • Je bent bereid om onderzoekend en ervaringsgericht aan de slag te gaan in een mini-onderneming.

 • Je bent goed in informatica en je leert graag werken met professionele software pakketten.

 • Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie.

 • De actualiteit interesseert je.

 • Je kan logisch en kritisch denken.

 • Je kan nauwkeurig werken.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Engels

2

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Economie

6

6

Ervaringsgericht Ondernemen

2

2

Informaticawetenschappen

0

1

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page