top of page

DO

3/4 Economische wetenschappen

Profiel
studierichting
  • Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.  Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

  • De leerlingen bestuderen de huishouding van een gezin, een bedrijf, de financiële instelling, de overheid en internationale relaties. De leerinhouden vertrekken daarbij van een theoretische en abstracte basis, waarbij de link met de actualiteit niet uit het oog wordt verloren. 

  • De leerlingen leren onder andere over welvaart, budgetten, vraag en aanbod, winstmaximalisatie, sturing van de overheid, de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, de kapitaalmarkt, internationale handel, globalisering, internationale organisaties, een boekhouding voeren, btw, marketing ...

  • Je wil weten hoe onze maatschappij op economisch vlak functioneert en je kunt hierover kritisch denken. 

  • Je hebt interesse in economische thema’s als consument en producent in relatie tot de economische wereld, de marktwerking en de rol van de overheid en organisaties, vrijhandel versus protectionisme…

  • Je wil werken aan een stevige kennis van wiskunde. Je vindt het belangrijk om ook een degelijke basis aan wetenschapsvakken te hebben.

  • Je wil je ICT-vaardigheden toepassen in het economische werkveld, nl. werken met een digitaal rekenblad, grafische voorstellingen maken, gerichte zoekstrategieën gebruiken en online databanken raadplegen. 

  • Je bent geïnteresseerd in de actualiteit.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Engels


3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Economie

4

6

Wiskunde

5

5

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page