top of page

A

3/4 Elektriciteit

Profiel
studierichting
 • Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen. 

 • De leerlingen leren:

  • elektrische installaties voor particuliere woningen ontwerpen en uitvoeren;

  • een bouwplan lezen;

  • elektrische schema’s tekenen met pc (CAD);

  • al naargelang de opdracht de juiste materialen en gereedschappen kiezen;

  • procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen.

 • De geïntegreerde aanpak van het vak elektriciteit tussen lab, theorie en praktijk is de basis voor een degelijke vorming.

 • De lessen algemene vorming bereiden de leerlingen voor op deelname aan de samenleving. • Binnen het vak Elektriciteit komen meerdere onderwerpen aan bod:

  • Elektrotechnische realisaties

  • Montage - demontage - voertuigtechnieken

  • Sanitaire installaties

 • Je hebt interesse voor elektriciteit en elektrische processen.

 • Je wil graag aan voertuigen werken. 

 • Een sanitaire installatie of verwarmingsinstallatie in een woning plaatsen spreekt je aan.

 • Je wil de aangeleerde theorie meteen ook praktisch kunnen toepassen.

 • Je leert graag al doende met veel praktijkoefeningen en inoefentijd.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Engels

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken (PAV)

7

7

Elektriciteit

18

18

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page