top of page

DO

3/4 Grieks-Latijn

Profiel
studierichting
  • Grieks - Latijn is een studierichting voor leerlingen die een zeer brede algemene vorming willen en die een bijzondere interesse hebben voor wiskunde, wetenschappen en talen.

  • Je bestudeert de Griekse en Latijnse spraakkunst en woordenschat aan de hand van   leesteksten.

  • Je bestudeert de Griekse en Romeinse cultuur.

  • Je wil een grote algemene taalvaardigheid verwerven.

  • Je krijgt het basispakket algemene vakken: moderne talen met extra aandacht voor wiskunde en wetenschappen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Engels

2

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Grieks

4

4

Latijn

4

4

Wiskunde

4

5

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page