top of page

DO

3/4 Humane wetenschappen

Profiel
studierichting
 • Humane Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. 

  • De leerlingen leren filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk, de zin van het leven.

  • De leerlingen leren kijken en luisteren naar kunst, leren kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

  • De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch denkkader met betrekking tot de mens, zijn gedrag en de hedendaagse samenleving. De leerlingen maken hierbij kennis met theorieën uit de psychologie en de sociologie.

 • Je wil graag nadenken over wie de mens is, over de wereld, over goed en kwaad en over de zin van het leven.

 • Je hebt interesse in kunst en wil kunst leren begrijpen en waarderen.

 • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens en hoe de mens samenleeft met anderen. 

 • Je wil meer te weten komen over onze hedendaagse samenleving.

 • Je vindt theoretisch denken een uitdaging : je kan abstract denken, logisch redeneren en verbanden leggen, zowel schriftelijk als mondeling.  

 • Je bent goed in begrijpend lezen en het inzichtelijk verwerken van leerinhouden.

 • Je staat open voor andere meningen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Engels


3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Filosofie

1

2

Kunstbeschouwing

1

2

Sociologie & Psychologie

3

3

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page