top of page

DO

3/4 Latijn

Profiel
studierichting
  • Latijn is een studierichting voor leerlingen die een zeer brede algemene  vorming willen en die een bijzondere interesse hebben  voor wiskunde, wetenschappen en talen.

  • Je bestudeert de Latijnse spraakkunst en woordenschat aan de hand van leesteksten.

  • Je bestudeert de Romeinse cultuur.

  • Je wil een grote algemene taalvaardigheid verwerven.

  • Je krijgt het basispakket algemene vakken: moderne talen met extra aandacht voor wiskunde en wetenschappen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Fysica

1

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

MEAV

1

-

Nederlands

4

4

Latijn

5

5

Wiskunde

5

5

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page